Luljeta Perbasha, Kronika që po trondit opinionin në përgjithësi dhe artin në veçanti.

Dy ditë më parë kronikani i palodhur që mbulon Korçën, Pogradecin dhe zona të tjera … Vazhdoni me leximin e Luljeta Perbasha, Kronika që po trondit opinionin në përgjithësi dhe artin në veçanti.