Rubik, Marianne Graf një qendër për trajnimi për përpunimin e produkteve bujqësor.

Nga Pirusti News

Udhëtarë të shumtë teksa kalojnë në rrugën Milot – Rubik e për më tej për Kukës e Kosovë, shikojnë një ndërtesë që po merr forme dhe po shton katet, pikërisht shumë pranë qendrës së mirënjohur “Info-Kulla”. Në fakt është vetë Marianne Graff e cila në një postim të sotëm shuan kureshjen e shumë qytetarëve.

Në faqen e Albania Austria Partnerschaft bëhet e ditur se investimeve të shumta sociale e kulturore të inicuara dhe realizuara nga Marianne Graf, do ti shtohet një qendër e rëndësishme trajnimi për përpunimin e produkteve bujqësore dhe prezantimin e këtyre produkteve nga poseduesit e tyre.

Në një njoftim dy gjuhësh humanistja Marianne Graf citon si më poshtë, duke e shoqëruar me foton përkatëse.

 Bitte teilen – shperndarje – share!)

“Das Schulungszentrum für Weiterverarbeitung und Veredelung landëirtschaftlicher Produkte und Präsentation von Erzeugnissen von Bauern, Kunsthandëerkern und Hirten in Rubik/Nordalbanien ëächst in die Höhe.

Qendra e trajnimit për përpunimin dhe mbarimin e produkteve bujqësore dhe prezantimin e produkteve nga artizanët, fermerët dhe barinjtë në Rubik po rritet.

The training center for further processing and refinement of agricultural products and the presentation of products by artisans, farmers and shepherds is groëing”

Qendra e trajnimit për përpunimin dhe rafinimin e mëtejshëm të prodhimeve bujqësore dhe prezantimin e fermerëve, zejtarëve dhe barinjve në Rubik / Shqipëria e Veriut po rritet”.

Ju mund të lexoni edhe...

Lini nje koment

Share