Home » Info-Kulla, Mirdita dhe Shqipëria e Veriut, mbarë turizmi shqiptar, fitojnë prej sot një institucion turizmi nga më të rrallët në këtë vend