Home » Një ligj absurd, mban peng udhëtarë të shumë të huaj, që kalojnë në rrugët e vendit tonë