Home » Një zë ndryshe nga Mirdita në Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe, në vitin 1972