Home » “Mirdita 17” del në qarkullim. Çfar e bën edhe më të veçantë numrin 17 të Revistës “Mirdita”