Home » Fran Laska: Mësues Mark Boçi, mësues i një gjenerate që nuk mund të përsëritet.