Home » Fshati Blinisht drejt zhdukjes, Njeri krah i NBT-Oil rrënohet totalisht