Home » Arkiva/Në NIMÇË, vendin ku uranium dhe Radoni radioaktiv inert, kanë bërë namin. Fshati i humbur por që njihej në Kinë.