Home » “Me mendjen dhe duart tuaja tregojuni të tjerëve sa i mirë është Zoti” Mesha me rastin e Ditës së 33-të Botërore të të Rinjve.