Home » Një javë para Pashkëve, mons. Gjergj Meta udhëheq procesionin e të dielës së Larit. Historia dhe traditat e të Dielës së Larit