Home » 15 shkurt 1602. Kuvendi i Shënllezhdrit në bjeshkët e Oroshit. Nga Preng S. Gjikola