Home » Nga Preng S.Gjikola/Mirdita Etnike, një identitet dhe realitet i pamohueshëm, rrjedhat e historisë 1878-1914