Home » Kisha 300 vjeçare e Trojezit në Përlat, Mons. Gjergj Meta meshë në nderim të Zojës së Këshillit të Mirë