Home » Shoqëria Kulturore Artistike “Mirdita” një ditë ndryshe në “Abat Doçi”