Home » 25 vite Caritas Projekt Albanien, Bashkia Mirditë akordon mirënjohje për Bernhard Köb, Manfred Kräuler, Zef e Luçie Shtinja.