Home » Ansambli “Mirdita” Mjeshtër i Madh, në udhët e historisë përmes disa pamjeve filmike, të rreth 40 viteve më parë