Home » Një flamur i vjetër kombëtar shqiptar me mbishkrimin “MIRDITA”, i ngjashëm me flamurin e Kastriotëve, ruhet sot e kësaj dite në një familje mirditore…