Home » LETA, që u jepte driten e humanitetit të varfërve të Mirditës. Reportazh nga Gjergj Marku