Home » Gjergj Doçi një aktor polivalent, i cili ka pasur si udhërrëfyes të krijimtarisë së tij, pse jo, edhe më gjerë, Njeriun