Home » Piktorët e vegjël të kursit “Syri i Mjeshtrit dhe të “QKF” Mirditë, zbukurojnë sheshin “Abat Doçi” me ekspozitën e tyre