Home » Prezantimi i “Akademia e Artit, Shkencës Dhe Letrave “Mirdita”, mirpritet nga faktori intelektual e kulturor në Mirditë