Home » Llesh Vorfi i Konajt në Fanë, Mjeshtër i punimit të gurit. Mirdita nr.23