Home » Bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Mali i Zi – Shqipëri, 50 gra nga Mirdita dhe Ulqini, tranime dhe mundësi për tregun e punës