Home » Retrospektive/Rruga që do të bashkojë dy pjesët e të njëtit komb, duket se më parë ka bashkuar ndërtuesit nga kombësi të ndryshme.