Home » Të vrasësh njeriun e dijes. Në kujtesë të mësuesit të Kashnjetit Ndrec P. Nikolli, vrarë në vitin 1997