Home » Dioqeza Rrëshen: Ky grup njerëzish nuk janë dhe nuk përfaqësojnë Kishen katolike..