Home » Nikoja, gazetashitësi ambulant i Lezhës, një “Mr. Bean” në fokusin e mjeshtrit të imazhit Olsi Tetaj