Home » Mretëresha “Teutë” dhe festa e “ Shna Vlashit” që e pati “shtrirjen deri në Vushtri.