Home » Një kujtesë për Edit Luarasin(Mirdita), prezantuesen brilante të festivalit të 11-të më 1972