Home » Me këtë përkthim, unë përpiqem të tregoj se një nga kryeveprat e letërsisë sonë është shkruar nga një KATOLIK dhe se ajo kryevepër promovon pikërisht tolerancën fetare.