Home » Shën Prendja në Rrëshen, (Kodër-Rrëshen) ndër Kishat e hershme të zonës