Home » Don Ambroz Demaj ndërmerr nismën e rrallë. Dhuron gjak në krye të 27 besimtarëve të Kishës së Shën Markut, Ulzë