Home » Mr.sc Murat Ajvazi, Vendi që zë Mirdita në studimet e historianëve dhe kronlogëve europianë gjatë shekujve të kaluar