Home » Në fshatin Rrasfik, ku mali u ka dhuruar banorëve gurët dekorativë me cilësi të rrallë.