Home » Nga Ari Ukimeri (Ma.Sc.Pedagoge) Fillimet e monoteizmit në Egjiptin e lashtë.