Home » “Aktorët Shqiptarë” Llesh Biba, Aktor dhe skulptor i shquar