Home » Dr. Rovena VATA: Ne jemi një vend visaresh kombëtare, ku mbledhja, sistemi dhe përpunimi i tyre është tashmë jo një çështje pasioni, por misioni