Home » Mr.ScNikollë Loka: Romani “Unaza e Virgjëreshës” i autorit Ndue Dedaj shënon një sukses në krijimtarinë e tij si prozator