Home » Ushtria Çlirimtare e Kosovës në fokusin e komandantit trim Kemail Shaqiri, botuar nga “Lena Graphic” kronologji e plotë e viteve të lavdishme.