Home AKTUALITETI Që 𝐍ë𝐧ë 𝐓𝐞𝐫𝐞𝐳a të jetë mbretëreshë edhe 𝐧ë 𝐒𝐮𝐞𝐝𝐢, 𝐤ë𝐫𝐤𝐨𝐧 𝐧𝐝𝐢𝐡𝐦ë𝐧 𝐞 𝐠𝐣𝐢𝐭𝐡ë 𝐬𝐡𝐪𝐢𝐩𝐭𝐚𝐫ë𝐯𝐞..!!
Share