Home » Udhë e mbarë revista “Gjurmë Historike”. Del numri i parë i revistës historike, botim i LHSH