Home » Figura të rëndësishme të historisë, Zef Ndoc Ndreca i Spaçit dhe Ndue Përdeda i Gojanit.