Home » Botimi më i fundit “Preçi nën Kala dhe në Ungjill”, histori që bën krenar një trevë si Blinishti