Home » Gjet Dod Lekgegaj, ushtar i vrarë në kufi në vitin 1945, asnjë vlerësim prej 75 vitesh