Home » Rubik, Marianne Graf një qendër për trajnimi për përpunimin e produkteve bujqësor.