Home » Tagri i pashkruar i farkëtarit me ngjyrë, në tre bajrakët e Ohrit