Home » “Në sytë e diellit” botim që e radhit autoren Medvegjase Linda Shaqiri, në aradhën e krijuesve mbarë kombëtarë shumë të vlerësuar.