Home » 6 shkurt 1991. Nga burgu i Spaçit vjen thirrja “piskamë”. Na lironi, ose….