Home » Rrëshen-Lurë, Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim hap procedurën për shpalljen e fituesit